Tasarım Parkı > Blog > Sanat, Tasarım ve Mimarlık
 

Yaratma eylemi, insanoğlunun varoluşundan beri varlığını sürdüren bir kavramdır. Mimarlık ise her zaman kendi özünü  bir şekilde gösteren, yaratıcılık kavramında da en çok fonksiyon çerçevesinde konu edilen ve  tasarımcının  hayal gücüyle ürettiği  yaratıcılığın fonksiyon ile birleştirilerek sunulması olarak tanımlanabilir.


Mimarlıkta yaratıcılık, biçim  ve fonksiyonun bir araya geldiği noktada yer almaktadır.

Mimarlık disiplinindeki yaratıcılık kavramını ve bu kavramın sanatın da katkısıyla tasarım tanımına  dönüşmesi durumunu  bir anlatım olarak ortaya koyabiliriz_

Mimarlık ve sanat olarak konuyu ele aldığımızda  yaratma kavramı farklı bir anlam kazanır. Sanat, her alanda olduğu gibi mimaride de söz konusu olmaya yaratıcının doğası gereği onun hayat görüşü, dünyayı ve insanları algılaması yaratıcılığının merkezi olur.

 

Mimar, dünyaya bir sanatçı gibi bakmaya başladığında tasarladığı yapı da ona göre şekillenmiş olur. Mimar, tasarladığı yapıya sanatı da dahil ettiği zaman, kişisel dünya görüşünü de tasarımına aktarmaya başlar. Böylece tasarım sadece kendi içinde ki yaratma eylemiyle değil, sanatın yaratıcılığıyla da bütünleşmiş olur.


Tasarımlama becerisi özünde sanatın tüm dengelerini ve verilerini  içinde barındırır. Daha doğrusu özgün tasarım tasarımlama becerisinin öznesi durumundadır.

Sanatta yaratma becerisi yada sanatın tam kendisi, yaratma, tasarımlama  gibi kavramların verilerini bireysel olarak dünya görüşü ile başladığı noktada birleştirdiği  zaman sanatın yaratıcılığı gibi bir bakış açısıyla mimarlığı değerlendirmiş oluruz. (İmajlar Cinema Pink projesidir)