Tasarım Parkı > Tasarımlar > LONISS

“settle in to life”

Hayata yerleşmeyi ve kök salmayı, var olmayı bir mesaj olarak veren çoklu oturma birimi ile tabure mantığına yenilik ve ruh getirir.