Tasarım Parkı > Etkinlikler > Zeynep Sarımustafa ile Prizmatik Sekanslar Fotoğraf Sergisi

Prizmatik Sekanslar Fotoğraf Sergisi

'Mekan, zihinde sınırları belli olan bir hacimdir, yer olma özelliğini ise öznelerin yaşanmışlıkları, deneyimleri ve birbirleri ile olan etkileşimlerinden alır. Anlar, mekan kendi anlamını kazanıp ‘yer’ olduğunda oluşmaya başlar ve insan yaşamının her noktasına dağılır. Bu noktada ‘an’ mekanın anlamı olan ‘yer’ den gelmektedir. Mekan, uzayda nesnelerin birbirleri arasındaki konumlarından oluşmaktadır ve bu da mekanda hareket - zaman ilişkisine işaret etmektedir. Bu bağlamda ‘an’, kendi içindeki anlamını analiz etmek için daha fragmantal ve parçacıl bir anlatıma ihtiyaç duymaktadır. An’ın içerdiği potansiyeli ortaya çıkaran sekans kavramı, hareketi saniyelere bölerek sinematografik bir durumu da içermektedir. Sergide, zamanın uzay boşluğunda donduğu noktada oluşan an kavramını sekanslar halinde anlatmayı amaçlayan bir anlatım dili benimsenmiştir.'

'Space is a volume, which their boundaries are certain in mind; it inherits behavior of a place from subjects’ life experiences and interactions between each other’s. Moments begin to occur when the space gain its own meaning with being a ‘place’ and then it divides into every points of human life. In this point, ‘moment’ comes from ‘place’, which is the version of a ‘space’ when it becomes meaningful. Space defines the positions between the objects, referring to the relationships between movement and time. In this context, fragmental and particular expression for analyzing its own meaning is needed. Sequence notion, which reveals the potential of moment, evokes the cinematographic features with dividing moment to the seconds. The exhibition aims to depict the ‘moment’, which gets to the point where it freezes in the infinity of the space in the act of sequences.'

 

Zeynep Sarımustafa Özgeçmiş

'1990 yılında İzmir'de doğdu. 2007 yılında başladığı İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık-Peyzaj Mimarlığı çift anadal programını 2015 yılında tamamladı. Bu süre esnasında, mimarlık eğitimi ile birlikte, 2007 yılında başlamış olduğu jazz dans ve klasik bale çalışmalarını devam ettirdi. Üniversite yıllarında ilgi duyduğu beden-mekan / hareket-zaman / kentsel mekan-dans konuları hakkındaki üretimlerinde ‘fotoğraf ve video' yu temsil aracı olarak benimsemiştir. 2013 yılından itibaren katıldığı fotoğraf ve video çekimleri, karma sergileri ve yarışmaları ile bu alandaki çalışmalarını devam ettirmektedir. 2016 yılından beri EAA-Emre Arolat Architecture'da mimarlık pratiğini sürdürmekte ve aynı zamanda 2015 yılında başlamış olduğu İTÜ Mimarlık Fakültesi Kentsel Tasarım Yüksek Lisans Programı'nda metropolün dans yoluyla temsili konulu tezi ile akademik çalışmalarını devam ettirmektedir.'

 

'She was born in 1990, in İzmir. Then, She graduated from ITU Architectural Faculty in 2015, that she enrolled in 2007 with double major of Architecture and Landscape Architecture. In the meantime, She pursued the jazz dance and classical ballet studies along with the architectural education. Photography and video became a way to represent the output of  ‘body-space / movement-space/urban space – dance’ related studies.  As of 2013, She participated in multiple video and photography shootings, group exhibitions and competitions. She is currently working at EAA and proceeds her thesis under the narration of representation of metropolis by dance at ITU Architectural Faculty of Interdisciplinary Urban Design Postgraduate Program since 2015.'

 

 

ETKİNLİĞE KAYDOL